Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Toýota Üçin Global Söwda Ýarmarkasy Stend Dizaýny

The Wave

Toýota Üçin Global Söwda Ýarmarkasy Stend Dizaýny Activeaponiýanyň “işjeň asudalyk” ýörelgesinden ylham alyp, dizaýn rasional we emosional elementleri bir birlige jemleýär. Arhitektura daşardan minimalistik we asuda görünýär. Şeýle-de bolsa, ondan çykýan ägirt uly güýji duýup bilersiňiz. Jadygöýligi bilen, içeri girip bilesigelijilik bilen süýşýärsiňiz. Içeri gireniňizden soň, güýçli, abstrakt animasiýalary görkezýän uly media diwarlary bilen doldurylan geň galdyryjy gurşawda bolýar. Şeýlelik bilen, stend myhmanlar üçin ýatdan çykmajak tejribe bolýar. Bu düşünje, tebigatda we ýapon estetikasynyň merkezinde tapýan asimmetrik deňagramlylygy görkezýär.

Taslamanyň ady : The Wave, Dizaýnerleriň ady : Alia Ramadan, Müşderiniň ady : Toyota Motors Europe.

The Wave Toýota Üçin Global Söwda Ýarmarkasy Stend Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.