Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dynç Alyş Öýi Üçin Grafika Grafikanyň

SAKÀ

Dynç Alyş Öýi Üçin Grafika Grafikanyň PRIM PRIM studiýasy SAKÀ myhman öýi üçin wizual şahsyýet döretdi: ady we logotip dizaýny, her otag üçin grafika (nyşan dizaýny, diwar kagyzynyň nagyşlary, diwar suratlarynyň dizaýny, ýassyk ýassygy we ş.m.), web sahypasynyň dizaýny, otkrytkalar, nyşanlar, at kartalary we çakylyklar SAKÀ myhman öýündäki her bir otag Druskininkai (bu jaýyň Litwanyň kurort şäheri) we onuň daş-töweregi bilen baglanyşykly başga bir rowaýaty hödürleýär. Her otagyň rowaýatdan açar söz hökmünde öz nyşany bar. Bu nyşanlar içerki grafikada we wizual şahsyýetini emele getirýän beýleki zatlarda ýüze çykýar.

Taslamanyň ady : SAKÀ, Dizaýnerleriň ady : Migle Vasiliauskaite Kotryna Zilinskiene, Müşderiniň ady : Design studio - PRIM PRIM (Client - vacation house SAKÀ ).

SAKÀ Dynç Alyş Öýi Üçin Grafika Grafikanyň

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.