Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Armatür

Cubeoled

Armatür Çuňluk, aç-açanlyk we kontrast - CUBE | OLED görünýän ýagtylygyň bu esaslaryny arassa, monolit dizaýnda düşündirýär. 12 sany aýdyň organiki ýagtylyk çykaryjy diod (OLED) paneli ortogonal koordinat ulgamynda ýerleşdirilip, 8 optiki / arassa kristal aýna kublaryň arasynda laminirlenendir. Içki aýna ýüzlerinde ulanylýan aç-açan zynjyr ýollary arkaly monolitiň içindäki ýygnanan OLED panelleri elektrik energiýasy bilen üpjün edilýär. Işjeňleşdirilende integral massiw bu aç-açan kuby hemme taraplaýyn ýagtylyk çeşmesine öwürýär.

Taslamanyň ady : Cubeoled, Dizaýnerleriň ady : Markus Fuerderer, Müşderiniň ady : Markus Fuerderer.

Cubeoled Armatür

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.