Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis Kiçi Göwrümli

Conceptual Minimalism

Ofis Kiçi Göwrümli Içerki dizaýn estetiki, ýöne funksional minimalizm däl. Açyk meýilnama giňişligi arassa çyzyklar, köp gün şöhlesine girmäge mümkinçilik berýän uly syrçaly açyklyklar, çyzyk we uçar esasy gurluş we estetiki elementlere öwrülmäge mümkinçilik berýär. Dogry burçlaryň ýoklugy, giňişlige has dinamiki görnüşi kabul etmegiň zerurlygyny kesgitledi, açyk reňk palitrasynyň material we dokma dürlüligi bilen utgaşmagy giňişlige we işlemäge mümkinçilik berýär. Tamamlanmadyk beton, ak-ýumşak we gödek-çal arasynda tapawut goşmak üçin diwarlara çykýar.

Taslamanyň ady : Conceptual Minimalism, Dizaýnerleriň ady : Helen Brasinika, Müşderiniň ady : BllendDesignOffice.

Conceptual Minimalism Ofis Kiçi Göwrümli

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.