Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dakylýan Swing Stoly

Ergo-table for bed

Dakylýan Swing Stoly Tablisa giňişligi giňeltmek we ulanyp boljak görnüşde açmak üçin düşek / bölümiň aşagynda ýerleşmek üçin belli bir burçda aýlanmagy başarýar. Ulanyjy üçin aňsat yrgyldamak üçin 2 uçarda ýerleşýän az sanly aýratynlyklara eýe bolmak. Noutbugy ýa-da şuňa meňzeş enjamlary howa akymyny duzak bilen göni düşege ýerleşdirmekde ýüze çykyp biljek meseläni çözmäge kömek edip biler. Ergonomiki nukdaýnazardan, Swing tablisasy ulanyja gujagyna basmazlyk üçin ulanyja degişli gurnama ýüzüne eýe bolmaga mümkinçilik berýär. Beden ileri tutulýan ýagdaýynda bolsa, rahatlygy aňsatlyk bilen saklaýan stol oňa tarap süýşýär. Stoluň ulanylyşy hem ýapyk.

Taslamanyň ady : Ergo-table for bed, Dizaýnerleriň ady : Ivan Paul B. Abanilla, Müşderiniň ady : ABANILLA DESIGN.

Ergo-table for bed Dakylýan Swing Stoly

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.