Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Takograf Programmisti

Optimo

Takograf Programmisti “Optimo”, täjirçilik ulaglaryna ýerleşdirilen ähli sanly takograflary programmirlemek we kalibrlemek üçin ýerüsti duýgur ekran önümidir. Optimo tizlige we ulanylyş aňsatlygyna ünsi jemläp, simsiz aragatnaşygy, önüm amaly maglumatlary we dürli sensor birikmelerini ulag kabinasynda we ussahanasynda ulanmak üçin göçme enjama birleşdirýär. Iň amatly ergonomika we çeýe ýerleşiş üçin döredilen, ýerine ýetirilen interfeýs we innowasiýa enjamlary ulanyjynyň tejribesini düýpgöter ýokarlandyrýar we gelejekde takograf programmirlemesini alýar.

Taslamanyň ady : Optimo, Dizaýnerleriň ady : LA Design , Müşderiniň ady : Stoneridge.

Optimo Takograf Programmisti

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.