Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sakgyçyň Paket Dizaýny

ZEUS

Sakgyçyň Paket Dizaýny Sakgyç çeýnemek üçin paket dizaýnlary. Bu dizaýn düşünjesi "duýgurlygy güýçlendirýär". Önümleriň nyşanlary ýigrimi ýaşlaryndaky erkeklerdir we şol innowasiýa dizaýnlary önümleri dessine dükanlarda almaga kömek edýär. Esasy wizuallar, her bir tagam bilen baglanyşykly tebigy hadysanyň ajaýyp dünýä görnüşini görkezýär. Jedelli we güýçlendiriji tagam üçin THUNDER SPARK, doňdurma we güýçli sowadyjy tagam üçin SNOW STORM, çygly, şireli we suwly many üçin RAIN SHOWER.

Taslamanyň ady : ZEUS, Dizaýnerleriň ady : Yoichi Kondo, Müşderiniň ady : LOTTE CO.,LTD..

ZEUS Sakgyçyň Paket Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.