Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Otagy

Segmentation

Sergi Otagy Shoeseriň düşündirilende ýumşak aýakgap çyzyklary ünsden düşürilip bilinmez. Bu ýerde görkezýän beýleki topara ajaýyp aýakgaplary görkezmek üçin, ikinji gat potolok we sekiz sany aýratyn dizaýn yşyklandyryş komponenti, keýpiňi döredip, şol bir wagtyň özünde bu ýerdäki amorf çyzygy bilen özüni duýýar.

Taslamanyň ady : Segmentation, Dizaýnerleriň ady : Ayhan Güneri, Müşderiniň ady : EUROMAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.STİ.

Segmentation Sergi Otagy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.