Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stadionyň Myhmansöýerligi

San Siro Stadium Sky Lounge

Stadionyň Myhmansöýerligi Täze “Sky” otaglarynyň taslamasy, “Milan” we “Internazionale”, Milan şäher häkimligi bilen bilelikde San Siro stadionyny hemmesini kabul etmäge ukyply köpugurly desgada öwürmek maksady bilen amala aşyrýan ägirt uly abatlaýyş maksatnamasynyň ilkinji ädimidir. “Milano” -nyň ýetip gelýän EXPO 2015-de ýüzbe-ýüz boljak möhüm wakalary. “Skybox” taslamasynyň şowly bolmagyndan soň, “Ragazzi & Partners” San Siro stadionynyň esasy stendiniň üstünde myhmansöýerlik meýdançalary barada täze düşünje döretmek pikirini amala aşyrdy.

Taslamanyň ady : San Siro Stadium Sky Lounge, Dizaýnerleriň ady : Francesco Ragazzi, Müşderiniň ady : A.C. Milan - F.C. Internazionale.

San Siro Stadium Sky Lounge Stadionyň Myhmansöýerligi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.