Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gümmezli Jaý

Easy Domes

Gümmezli Jaý “Easy Domes” -iň dizaýny we gurluşy “Icosahedron”, bu ýerde diklikleri kesip, 21 sany agaç bölege öwrüldi. Dizaýn, içerki, materiallar reňk we daş-töweregi, gurluşyk we dowamly talaplary ýerine ýetirmek, köp sanly ulanyjy üçin içerki çäreleri hödürleýär. Bu düşünje ýaşyl binany, jaý gurluşykçylaryny we dowamly durmuşy özüne çekýär. Climatehli howa zolaklarynda we ýer titremelerine we tupanlara çydamly gurlup bilner.

Taslamanyň ady : Easy Domes, Dizaýnerleriň ady : KT Architects, Müşderiniň ady : Easy Domes Ltd.

Easy Domes Gümmezli Jaý

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.