Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Paravent

Positive and Negative

Paravent Bu bir wagtyň özünde funksiýa we gözellik bolup hyzmat edýän, medeniýet we kök alamatlary bilen ýakymly önüm. 'Oňyn we otrisatel' parawant, giňişlige çykmaýan ýa-da bozmaýan şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi üçin sazlanylýan we ykjam päsgelçilik hökmünde çykyş edýär. Yslam äheňi, Corian / Resin materialyndan aýrylan we aýat ýaly krujka ýaly täsir edýär. “Yin yangang” -a meňzeş ýaly, erbet taraplarda elmydama azajyk gowy we hemişe gowy tarapda azajyk erbetlik bar. Gün “Pozitiw we otrisatel” batanda, hakykatdanam onuň şöhle saçýan pursady we geometrik kölegeler otagy reňkleýär.

Taslamanyň ady : Positive and Negative , Dizaýnerleriň ady : Mona Hussein Design House, Müşderiniň ady : .

Positive and Negative  Paravent

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.