Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bukulýan Welosiped

DONUT

Bukulýan Welosiped Tigiriň çarçuwanyň daşyndan çykmaýan bölekleri bolmadyk tegelek çarçuwa bukulýan aňsat welosiped düşünjesi. Tigir bukulandan soň tegelege meňzeýär, aňsatlyk bilen göterilip, saklanyp we saklanyp bilner. Bu welosipedde çapyksuwaryň ýüküni alýan tegelek alýumin garyndy çarçuwasy bar. Öň we yzky wilkalar tegelek çarçuwada ýerleşýär. Bu welosipedde turba pedaly bar, ol süýşýär, şeýle hem krank çyzygynyň içinde aýlanýar. Zynjyr we dişli birleşme hereketlendirijiler yzky tigirde hereket etmek üçin ulanylýar. Boýy sazlap boljak oturgyç we GPS, aýdym-saz pleýer we siklometr bilen dolandyryň.

Taslamanyň ady : DONUT, Dizaýnerleriň ady : Arvind Mahabaleshwara, Müşderiniň ady : .

DONUT Bukulýan Welosiped

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.