Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýolbaşçylygyndaky-Spot

Stratas.02

Ýolbaşçylygyndaky-Spot “Xicato XSM Aýdymçy seriýasy” LED moduly (synpynda iň oňat reňk berýän LED) üçin ýörite döredilen track monta .y üçin yşyk çyrasy. Çeper eserleri we içerki gurşawy yşyklandyrmak, arassa estetiki we ykjam umumy ululyk üçin ajaýyp. “Stratas.02” 3 çalyşýan reflektor (20 spot nokat, orta 40˚, suw joşmasy 60˚) we ary balyna garşy luwr bilen standart hökmünde üpjün edilýär.

Taslamanyň ady : Stratas.02, Dizaýnerleriň ady : Christian Schneider-Moll, Müşderiniň ady : .

Stratas.02 Ýolbaşçylygyndaky-Spot

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.