Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sanly Şlýuz

National Bank of Greece's i-bank

Sanly Şlýuz Onlaýn, ykjam we telefon bank teklipleri barada maglumat berýän dükan. Hasaplaýjy ýok - munuň ýerine müşderiler gündelik bank amallaryny tamamlamak üçin dükan kompýuterlerini ulanýarlar. dükanyň 4 adamlyk toparynyň goldawy bilen sargytlary düzmek we beýannamalary görmek. NBG programmasy “Beýik pikirler” stendlerinde “iPad” we “iPhon” -da elýeterlidir, internet we telefon bank işi üçin hususy stendler ulanylyp bilner we Interaktiw zonanyň içindäki duýgur ekranlar myhmanlara bank hyzmatlaryna girmäge we oýun oýnamaga mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : National Bank of Greece's i-bank , Dizaýnerleriň ady : Allen International, Müşderiniň ady : allen international.

National Bank of Greece's i-bank  Sanly Şlýuz

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.