Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Menýu Üçin Gapak

Magnetic menu

Menýu Üçin Gapak Magnit bilen baglanyşdyrylan birnäçe plastmassa açyk folga, dürli görnüşli çap edilen materiallar üçin ajaýyp örtük bolup hyzmat edýär. Ulanmak aňsat. Öndürmek we goldamak aňsat. Wagt, pul, çig mal tygşytlaýan uzak möhletli önüm. Ekologiýa taýdan arassa. Dürli maksatlar üçin aňsatlyk bilen uýgunlaşdyrylýar. Restoranlarda menýu üçin örtük hökmünde amatly ulanmak. Ofisiant size miwe kokteýlleri bilen diňe bir sahypa, dostuňyz üçin tortly diňe bir sahypa getirende, meselem, diňe siziň üçin ýasalan şahsy menýulara meňzeýär.

Taslamanyň ady : Magnetic menu, Dizaýnerleriň ady : Dragan Jankovic, Müşderiniň ady : .

Magnetic menu Menýu Üçin Gapak

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.