Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kranlar

Electra

Kranlar Aýry tutawajy bolmadyk elektra, nepisligi we akylly görnüşi sebäpli hemmeleri özüne çekýär, aşhanalar üçin özboluşly bolmagy aýgytly. Sanly çeňňek mikserini çekiň, ulanyjylara iki dürli akym funksiýasyny hödürlemek bilen aşhanalarda hereket erkinligini üpjün edýär. Elektranyň öň tarapynda, pürküji pyçak bilen gurlanda ýa-da dolandyryp boljak barmagyňyzyň ujy bilen eliňizde ähli funksiýalara girmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Electra, Dizaýnerleriň ady : E.C.A. Design Team, Müşderiniň ady : E.C.A - Valfsel Armatür Sanayi A.ş..

Electra Kranlar

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn söhbetdeşligi

Dünýä belli dizaýnerler bilen söhbetdeşlik.

Dizaýn journalisturnalisti we dünýä belli dizaýnerler, suratkeşler we arhitektorlaryň arasynda dizaýn, döredijilik we täzelik barada iň soňky söhbetdeşlikleri we gepleşikleri okaň. Meşhur dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň we täzelikçileriň iň soňky dizaýn taslamalaryna we baýrakly dizaýnlaryna serediň. Döredijilik, innowasiýa, sungat, dizaýn we arhitektura barada täze düşünjeleri öwreniň. Ajaýyp dizaýnerleriň dizaýn prosesleri barada öwreniň.