Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Aralyk Kapot

Black Hole Hood

Aralyk Kapot “Black Hole” we “Worm Hole” tarapyndan ylhamlanan bu diapazon, önümi owadan we döwrebap görnüşe öwürýär, bularyň hemmesi duýgy duýgularyny döredýär we elýeterli edýär. Nahar bişirilende duýgy pursatlaryny we aňsat ulanylmagyny üpjün edýär. Bu ýeňil, gurmak aňsat, arassalamak aňsat we häzirki zaman iland aşhanalary üçin niýetlenendir.

Taslamanyň ady : Black Hole Hood, Dizaýnerleriň ady : Elham Mirzapour, Müşderiniň ady : Arena Design Studio.

Black Hole Hood Aralyk Kapot

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.