Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hususy Jaý

Bbq Area

Hususy Jaý Bbq meýdançasy taslamasy, açyk howada nahar bişirmäge we maşgalany birleşdirmäge mümkinçilik berýän giňişlikdir. Çilide bbq meýdany adatça jaýdan uzakda ýerleşýär, ýöne bu taslamada, bag giňişliginiň jadysynyň jaýyň içine girmegine mümkinçilik berýän uly yşyklandyryjy penjireleri ulanyp, ony bag bilen birleşdirýän jaýyň bir bölegi. Dört boşluk, tebigat, howuz, naharhana we nahar bişirmek özboluşly dizaýnda birleşdirildi.

Taslamanyň ady : Bbq Area, Dizaýnerleriň ady : Karla Aliaga Mac Dermitt, Müşderiniň ady : karla Aliaga Mac Dermitt.

Bbq Area Hususy Jaý

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.