Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny

Inside Out

Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny Arhitektura dizaýneri, rahat we ýakymly atmosfera döretmek üçin ýapon we nordik aýratyn mebelleriň garyndysyny saýlap, özbaşdak ýeke-täk içerki dizaýn taslamasy. Agaç we mata, esasan, iň az ýagtylyk enjamlary bilen kwartiranyň hemme ýerinde ulanylýar. Düşünjesi & quot; Daşarda & quot; myhman otaga açyk wagty birleşdirilen agaç girelge we koridor bilen açylan agaç guty & quot; Içinde & quot; otaglar bilen & quot; Daşarda & quot; ýaly kitaplary we sungat eserlerini görkezmek; ýaşaýyş funksiýalaryna hyzmat edýän boş ýerler.

Taslamanyň ady : Inside Out, Dizaýnerleriň ady : Tommy Hui, Müşderiniň ady : T.B.C. Studio.

Inside Out Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.