Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Optiki Gurnama

Opx2

Optiki Gurnama Opx2 tebigat bilen tehnologiýanyň arasyndaky simbiotik gatnaşygy öwrenýän optiki gurnama. Nagyşlar, gaýtalanmalar we ritmler tebigy emele gelişleri we hasaplaýyş amallarynyň amallaryny beýan edýän gatnaşyk. Gurluşlary öz içine alýan geometriýa, wagtlaýyn aç-açanlyk we / ýa-da dykyzlyk mekgejöwen meýdanynda sürmek hadysasyna meňzeýär ýa-da ikilik koduna seredilende tehnologiýada düşündirilýär. Opx2 çylşyrymly geometriýany döredýär we göwrümi we giňişligi duýmagy kynlaşdyrýar.

Taslamanyň ady : Opx2, Dizaýnerleriň ady : Jonathon Anderson + Matthew Jones, Müşderiniň ady : Jonathon Anderson Studio.

Opx2 Optiki Gurnama

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.