Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Emeli Topografiýa

Artificial Topography

Emeli Topografiýa Gowak ýaly uly mebel Bu baýrakly taslama, konteýner halkara bäsleşiginde baş sungat baýragyny aldy. Meniň pikirim, gowak ýaly amorf giňişlik gurmak üçin konteýneriň içindäki göwrümi boşatmak. Diňe plastmassa materialdan ýasalýar. 10 mm galyňlykdaky ýumşak plastmassa materialyň takmynan 1000 sahypasy kontur çyzgy görnüşinde kesilip, gatlak ýaly laminirlendi. Bu diňe bir sungat däl, eýsem uly mebel. Allhli bölekler diwan ýaly ýumşak bolany üçin, bu giňişlige giren adam öz bedeniniň görnüşine laýyk ýer tapyp dynç alyp biler.

Taslamanyň ady : Artificial Topography, Dizaýnerleriň ady : Ryumei Fujiki and Yukiko Sato, Müşderiniň ady : .

Artificial Topography Emeli Topografiýa

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.